Bij renovaties kunnen er zich veel verdoken of toekomstige gebreken voordoen...

Deze worden dan vertaald in meerkosten en vertraging tijdens uw renovatie. Om dit te vermijden kan u een beroep doen op onze 'advies studie'.
Wij controleren, evalueren, wijzen de zwakke punten aan en geven professioneel advies.